Jira credits

Visa credits...

Jiras Licensinformation

Jira v8.13.0

Copyright © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användandet av produkten regleras av Atlassian End User Agreement, om inget annat angetts däri.

Den här produkten innehåller mjukvara som har utvecklats av Apache Software Foundation.

Denna plugin innehåller också följande programbibliotek som är licensierade under GNU LGPL license:

Den här produkten innehåller också källkod som has skrivits av tredje part.

Ytterligare detaljer angående den här och annan källkod som ingår in denna produkten, inklusive gällande copyright, lag- och licensieringsdetaljer, finns tillgängliga i "license"-katalogen i Jiras installationskatalog.

Licensinformation för Jira Plugins

Jira Agile v8.13.0

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Användningen av detta pluginprogram sker i enlighet med villkoren i slutanvändaravtalet med Atlassian, om inte annat anges däri.

Detta pluginprogram innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation.

Detta pluginprogram innehåller även kod som skrivits av andra tredje parter.

Mer information om dessa och annan kod från tredje part som ingår i detta pluginprogram, inklusive tillämplig upphovsrätt, juridiska och licensieringsmeddelanden finns i "tillstånds"-katalogen i pluginprogrammet.